Gå til forside

Vilkår

Når du legger inn en bestilling på www.brillbird.no, er du ansvarlig for:

  1. At du er minst 18 år gammel.
  2. At du er bosatt i Norge.


Personopplysninger

Brillbird Norge behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.


Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra tidspunktet som sendes fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen angir fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betales med etterfølgende faktur


Levering og Frakt

1. Frakt blir inkludert i handlekurven (89kr ink. MVA). Bestill over 999,- er fraktfritt!

2. Postkontoret gir deg beskjed når pakken kan hentes. Du har to ukers frist til å hente pakken din på ditt nærmeste postkontor. Gjør du ikke det, vil den bli returnert tilbake til oss. Dette er ihht Postens reglement. I tillegg vil du bli fakturert for fraktkostnadene.

3. Vårt mål er å levere varen til den leveringsadresse som du har angitt i bestillingen.

4. Vi ønsker å levere innenfor det tidsrom vi oppga da du bestiller (oppdatert i ordrebekreftelsen), men vi kan ikke love en nøyaktig dato, verken når du gjør en bestilling eller på ordrebekreftelsen. Vi har som mål ,alltid å levere i løpet av 14 virkedager fra den dag vi godkjenner en bestilling.

5. Vi skal informere deg hvis vi ikke er i stand til å imøtekomme vår angitte leveringsdato, men i det omfang det er tillatt ved lov, står vi ikke til ansvar for noen, erstatninger, omkostninger, skader eller utgifter i forbindelse med for sen. levering.

6. Ved levering av varen kan du være forpliktet til å kvittere ved leveringen. Du aksepterer å undersøke varen for å finne mulige tydelige feil, defekter eller skader før du kvitterer for leveringen. Du skal beholde kvitteringen for den varen som er blitt levert, hvis det skulle oppstå fremtidige diskusjoner med oss.

7. Vi leverer i vår standardforpakning, tilpasset størrelsen på din ordre.

8. Etter leveringen går ansvaret for varen over til deg. Men hvis leveringen blir forsinket i forbindelse med kontraktbrudd forårsaket av deg, overdras ansvaret for varen til deg på den dato hvor leveringen skulle ha funnet sted. Fra det tidspunkt hvor ansvaret går over til deg, kan vi ikke være ansvarlige for tap eller ødeleggelse av varen.

9. Det er ditt ansvar å være forsiktig når du åpner varens forpakning så varen ikke skader, spesielt ved bruk av skarpe gjenstander.

10.Hvis du ikke er i stand til å motta leveringen, kan vi legge igjen et skjema med instruksjoner om enten tilbakelevering eller avhenting hos budserviceselskapet.

11. Hvis levering eller avhenting forsinkes pga din ubegrunnede avvisning av leveransen, eller hvis du ikke (i løpet av uken etter vårt første forsøk på å levere varen til deg) godkjenner leveringen eller avhenter varen hos budserviceselskapet, kan vi (uten å påvirke andre) rettigheter eller andre mulige løsninger for oss) kan kreve deg for betaling for begrunnede oppbevaringsgebyrer eller andre begrunnede omkostninger som skulle oppstå for oss

12. Det ditt ansvar å sikre at varene er tilstrekkelig egnet til dine behov, og at de er dine individuelle krav. Vi garanterer ikke for at varene vil dine individuelle krav. Du godkjenner at varene er standard og ikke fremstilt for å passe spesielt til de krav du måtte ha.

Angrerett

Med mindre avtaler er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Jeg frister alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller avtaler regelmessig levering av identiske varer, løper fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørg for næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varene, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å angi varens art, egenskaper og funksjoner, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved at de må kjøpes innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest til år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å være vesentlig lenger enn til år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake , velge mellom retting og omlevering , kreve prisavslag , kreve avtale hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr .

Uavhengighet

Hvis noen av disse vilkårene viser seg å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte kan ikke håndheves på grunn av lovgivningen i Norge hvor disse vilkårene er beregnet til å gjelde, så i det omfang og innenfor det felt som dette er ulovlig, ugyldig eller uten. rettskraft, skal denne betingelsen adskilles og slettes, og de resterende generelle vilkårene skal overleve, forbli i full kraft og virke og fortsette å være bindende og kunne håndheves.

Din handlevogn

Din handlevogn er for øyeblikket tom.
/nb/collections/all
'>Klikk henne for å handle videre .